Rekrutacja - rok szkolny 2015/2016

 

Edukacja muzyczna odbywa się w dwóch cyklach 6 i 4 letnim.

W 6 - letnim cyklu nauczania przyjmowani są kandydaci:

  •  w wieku 6 - 8 lat do klasy fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, akordeonu, fletu, klarnetu, trąbki, puzonu, saksofonu, perkusji, oboju i kontrabasu.

W 4 - letnim cyklu nauczania przyjmowani są kandydaci:

  • w wieku 8 – 16 lat do klas instrumentów wyżej wymienionych poza skrzypcami i fortepianem.

Akcja rekrutacyjna rozpoczyna się w marcu i trwa do czerwca włącznie.

 

 

Od września do czerwca pełni dyżur w szkole komisja kwalifikacyjno - rekrutacyjna, która udziela informacji dotyczących rekrutacji.

Nauka w szkole muzycznej I stopnia trwa 6 lub 4 lata i po jej ukończeniu można kontynuować naukę w 6 letniej szkole muzycznej II stopnia.
Najkorzystniej rozpocząć naukę w szkole muzycznej równolegle z nauką w klasie I szkoły podstawowej. Nauka w szkole obejmuje 3 godz. zajęć teoretycznych (3 x po 45 min.) i 2 godz. instrumentu (w klasach od I do III cyklu 6 -letniego - 2 x po 30 min.; w klasach IV-VI cyklu 6 -letniego i I-IV cyklu 4 -letniego - 2 x po 45 min.).

Kwestionariusz - kliknij tutaj