Rekrutacja - rok szkolny 2015/2016

          ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Edukacja muzyczna odbywa się w dwóch cyklach 6 i 4 letnim.

W 6 - letnim cyklu nauczania przyjmowani są kandydaci:
- w wieku 6 - 10 lat
do klasy fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary, akordeonu, fletu, klarnetu, trąbki, saksofonu, puzonu, oboju i perkusji.
W 4 - letnim cyklu nauczania przyjmowani są kandydaci:
- w wieku 8 – 16 la
t do klasy fortepianu, skrzypiec, altówki, wiolonczeli, kontrabasu, gitary, fletu, klarnetu, trąbki, saksofonu, puzonu, tuby, perkusji.  

 

                 Akcja rekrutacyjna rozpoczyna się w marcu i trwa do czerwca włącznie.

             W jej ramach odbędą się audycje muzyczne w niżej podanych terminach :
      
      - 12.03.2015 – audycja przedstawiająca instr. dęte, akordeon i perkusję
       
     - 14.04.2015 – audycja przedstawiająca fortepian, instr. smyczkowe i gitarę.

Dnia 18.04.2015 r. (sobota) zapraszamy na Dzień Otwarty Szkoły, w ramach którego o godz. 11.00 odbędzie się Koncert w wykonaniu naszych uczniów. Po koncercie będzie możliwość uczestniczenia w lekcjach otwartych nauki teorii i gry na instrumentach.

 

Badanie predyspozycji muzycznych kandydatów odbędzie się  

     do cyklu 6 - letniego 11 maja 2015 o godz. 16.00
                                                                                  do cyklu 4 - letniego 12 maja 2015 o godz. 16.00

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA 07 MAJA 2015 r. 

W SEKRETARIACIE SZKOŁY

[dostarczyć należy:wniosek o przyjęcie do szkoły,  opinię o psychologicznej dojrzałości do podjęcia nauki, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w PSM I st., świadectwo ukończenia klasy w poprzednim roku szkolnym ( dotyczy uczniów zdających do klas wyższych)]

Od września do czerwca pełni dyżur w szkole komisja kwalifikacyjno - rekrutacyjna, która udziela  informacji dotyczących rekrutacji. Nauka w szkole muzycznej I stopnia trwa 6 lub 4 lata i po jej ukończeniu można kontynuować naukę w 6 letniej szkole muzycznej II stopnia. Najkorzystniej rozpocząć naukę w szkole muzycznej równolegle z nauką w klasie I szkoły podstawowej. Nauka w szkole obejmuje 3 godz. (3 x po 45 min.) zajęć teoretycznych i 2 godz. instrumentu (w klasach od I do III cyklu 6-letniego - 2 x po 30 min.; w klasach IV-VI cyklu 6 - letniego i I-IV cyklu 4 - letniego - 2 x po 45 min.)

                                                                                                                                                                                                                  .images/files/WNIOSEK.doc  

images/files/Zalacznik_do_wniosku_oswiadczenie.doc