ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Edukacja muzyczna odbywa się w dwóch cyklach - 6 i 4 letnim.

Do cyklu 6-letniego przyjmowani są kandydaci w wieku 6 – 10 lat do klasy:

Do cyklu 4-letniego przyjmowani są kandydaci w wieku 8 – 16 lat do klasy:

 - fortepianu,

- skrzypiec

- wiolonczeli,

-  gitary,

- akordeonu,

- fletu,

- klarnetu,

- trąbki,

- saksofonu,

- puzonu,

- oboju,

- perkusji.

- fortepianu i skrzypiec
(z odpowiednim przygotowaniem)

-  altówki,

- wiolonczeli,

- kontrabasu,

- gitary,

- fletu,

- klarnetu,

- trąbki,

- saksofonu,

- puzonu,

- tuby,

- perkusji.  

 

Akcja rekrutacyjna rozpoczyna się w marcu 2017 roku

31.03.2017 r. zapraszamy na audycje muzyczne w ramach rekrutacji do szkoły, które odbędą się:

o godz. 9.15  i 10.15 dla przedszkoli

oraz

  o godz. 11.00 dla szkół podstawowych

      20.04.2017 r. w godz.14.00 – 18.00 zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY,

w ramach którego o godz. 16.30 odbędzie się Koncert w wykonaniu naszych uczniów.

Badanie predyspozycji muzycznych kandydatów odbędzie się:

15 maja 2017 r. o godz. 16.00 - do cyklu 6 – letniego

16 maja 2017 r.o godz. 16.00 - do cyklu 4 – letniego

Szczegółowy harmonogram zostanie podany na naszej stronie internetowej dnia 12.05.2017 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia11 maja 2017 r.w sekretariacie szkoły.

Należy dostarczyć następujące dokumenty:

  

-  wniosek o przyjęcie do szkoły,

- oświadczenie (zał. do wniosku),

- opinię o psychologicznej dojrzałości do podjęcia nauki (w przypadku dzieci 6-letnich),

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w PSM I st.

 

Nauka w szkole muzycznej I stopnia trwa 6 lub 4 lata i po jej ukończeniu można kontynuować naukę       
w 6 letniej szkole muzycznej II stopnia .

Najkorzystniej rozpocząć naukę w naszej szkole równolegle z nauką w klasie I szkoły podstawowej.

Zajęcia odbywają się indywidualnie (instrument) i grupowo (zajęcia teoretyczne).

Poniżej do pobrania wniosek i oświadczenie

                                 images/files/WNIOSEK-PSM_I_ST__BDZIN.doc

                                images/files/Zalacznik_do_wniosku_oswiadczenie.doc