ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

  

Edukacja muzyczna odbywa się w dwóch cyklach 6 i 4 letnim.

  

W 6 - letnim cyklu nauczania przyjmowani są kandydaci:
- w wieku 6 - 10 lat do klasy fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary, akordeonu, fletu, klarnetu, trąbki, saksofonu, puzonu, oboju i perkusji.
W 4 - letnim cyklu nauczania przyjmowani są kandydaci:
- w wieku 8 – 16 lat do klasy fortepianu, skrzypiec, altówki, wiolonczeli, kontrabasu, gitary, fletu, klarnetu, trąbki, saksofonu, puzonu, tuby, perkusji.  

Akcja rekrutacyjna rozpoczyna się w marcu 2016 roku

Audycja muzyczna dla kandydatów odbędzie się w dniu 07.04.2016r. w PSM I st. w B -nie

 

Dnia 16.04.2016 r. (sobota) zapraszamy na Dzień Otwarty Szkoły w godzinach 11.30-16.30, w ramach którego o godz. 14.00 odbędzie się Koncert w wykonaniu naszych uczniów.

 

Badanie predyspozycji muzycznych kandydatów odbędzie się :  

do cyklu 6 – letniego : 16 i 17 maja 2016 o godz. 16.00 -(Szczegółowy harmonogram zostanie podany 13.05.2016r. )

  do cyklu 4 – letniego : 19 maja 2016 o godz. 16.00

 

                                                ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA 15 MAJA 2016 r.  W SEKRETARIACIE SZKOŁY

[dostarczyć należy: wniosek o przyjęcie do szkoły, opinię o psychologicznej dojrzałości do podjęcia nauki w przypadku dzieci 6-letnich, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki  w PSM I st.]

Od września do czerwca pełni dyżur w szkole komisja kwalifikacyjno - rekrutacyjna, która udziela informacji dotyczących rekrutacji. Nauka w szkole muzycznej I stopnia trwa 6 lub 4 lata i po jej ukończeniu można kontynuować naukę w 6 letniej szkole muzycznej II stopnia. Najkorzystniej rozpocząć naukę w szkole muzycznej równolegle z nauką w klasie I szkoły podstawowej.  Zajęcia odbywają się indywidualnie (instrument) i grupowo (zajęcia teoretyczne).

                                                                                                              Poniżej do pobrania wniosek i oświadczenie

images/files/WNIOSEK(1).doc

images/files/Zalacznik_do_wniosku_oswiadczenie.doc