Rekrutacja - rok szkolny 2014/2015

LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS PIERWSZYCH

ZOSTANIE OGŁOSZONA

25 CZERWCA 2014 R.

 

Edukacja muzyczna odbywa się w dwóch cyklach 6 i 4 letnim.

W 6 - letnim cyklu nauczania przyjmowani są kandydaci:

  •  w wieku 6 - 8 lat do klasy fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, akordeonu, fletu, klarnetu, trąbki, puzonu, saksofonu, perkusji, oboju i kontrabasu.

W 4 - letnim cyklu nauczania przyjmowani są kandydaci:

  • w wieku 8 – 16 lat do klas instrumentów wyżej wymienionych poza skrzypcami i fortepianem.

Akcja rekrutacyjna rozpoczyna się w marcu i trwa do czerwca włącznie.

W jej ramach odbędą się audycje muzyczne w niżej podanych terminach:
06.03.2014 – I audycja przedstawiająca instr. dęte, perkusję i akordeon
10.04.2014 – II audycja przedstawiająca fortepian, instr. smyczkowe i gitarę
15.05.2014 – III audycja - popis rytmiki

 

W sobotę 12.04.2014 r.  zapraszamy na Dzień Otwarty Szkoły, w ramach którego o godz.10.30 (Uwaga: nastąpiła zmiana godziny koncertu  z godz. 14.00 na godz. 10.30 !!!) odbędzie się Koncert w wykonaniu naszych uczniów.  Po koncercie będzie możliwość uczestniczenia w lekcjach otwartych nauki teorii oraz gry na instrumentach.

Badanie predyspozycji muzycznych kandydatów odbędzie się:
do cyklu 6 - letniego  19 maja 2014 o godz. 16.00
do cyklu 4 - letniego 20 maja 2014 o godz. 16.00

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA 16 MAJA 2014 R. W SEKRETARIACIE SZKOŁY
[ dostarczyć należy: kwestionariusz osobowy kandydata,  wniosek o przyjecie dziecka do szkoły, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w PSM I st., świadectwo ukopńczenia klasy w poprzednim roku szkolnym ( dotyczy uczniów zdających do klas wyższych)]

 

 

Od września do czerwca pełni dyżur w szkole komisja kwalifikacyjno - rekrutacyjna, która udziela informacji dotyczących rekrutacji.

Nauka w szkole muzycznej I stopnia trwa 6 lub 4 lata i po jej ukończeniu można kontynuować naukę w 6 letniej szkole muzycznej II stopnia.
Najkorzystniej rozpocząć naukę w szkole muzycznej równolegle z nauką w klasie I szkoły podstawowej. Nauka w szkole obejmuje  3 godz. zajęć teoretycznych (3 x po 45 min.) i 2 godz. instrumentu (w klasach od I do III cyklu 6 -letniego - 2 x po 30 min.; w klasach IV-VI cyklu 6 -letniego i I-IV cyklu 4 -letniego - 2 x po 45 min.).

Kwestionariusz - kliknij tutaj